Porady

WYLEWKI

Przygotowanie wylewki tradycyjnej rozpoczynamy już przy pracach związanych z ogrzewaniem podłogowym , kiedy instalator dobiera grubość i układa styropian. Przy ścianach i słupach wykonuje się dylatacje z pasów pianki o grubości 5-12 mm i szerokości takiej aby pas zachodził za styropian był na całej grubości wylewki i nieco wystawał.

DYLATACJE

Wylewka betonowa wymaga dylatacji, ponieważ może pękać z powodu skurczu, powstającego w trakcie wiązania (twardnienia). W wylewkach betonowych robi się więc dylatacje: obwodowe (przy pionowych elementach: ścianach, słupach), pośrednie (dzielące duże płaszczyzny wylewki na mniejsze pola oraz w każdym przejściu pomiędzy pomieszczeniami oraz rozdzielcze (w podkładach na ogrzewaniu podłogowym w miejscu połączenia dwóch powierzchni: ogrzewanej i nieogrzewanej). Aby wykonać dylatacje pośrednie, jastrychy nacina się na głębokość 1/3-1/2 grubości. Maksymalna powierzchnia wylewki betonowej bez nacięć zależy od zbrojenia; zwykle jest to 5 × 5 m. Dzięki dylatacjom podkład może się między innymi rozszerzać wskutek zmian temperatury.

IZOLACJA

Jako izolacji akustycznej elastycznego styropianu, zwanego akustycznym. Można stosować również twarde płyty wełny mineralnej. Izolację ze styropianu, wełny mineralnej lub miękkich płyt pilśniowych trzeba zabezpieczyć folią przed wilgocią z zaprawy podłogowej. Powinna być ona rozłożona równo, bez pofałdowań i załamań oraz wywinięta na przylegające ściany na wysokość nieco większą niż grubość podkładu. Poszczególne pasy folii łączy się ze sobą szczelnie metodą zgrzewania lub taśmą klejącą – z zakładami minimalnie 10 cm.

Jako izolacji termicznej najczęściej stosujemy styropian . Tu trzeba zwrócić uwagę co kupujemy , najlepiej aby to był styropian EPS 100 , nie tzw twardy dach podłoga , którego wytrzymałość jest znacznie mniejsza . W garażu można zastosować styrodur.

GRUBOŚĆ WYLEWKI

Grubość wylewki podłogowej jest zwykle podana w projekcie. Od niej i od posadzki, a także innych warstw ułożonych na stropie, zależy finalna grubość podłogi, a co za tym idzie – wysokość pomieszczeń, drzwi i usytuowanie okien. Grubości wylewki w pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego zazwyczaj to 4-5 cm a z ogrzewaniem około 6 cm.

ZBROJENIE

Wylewki betonowe, które są ułożone na ociepleniu lub izolacji akustycznej, bez ogrzewania podłogowego zwykle mają grubość 4-5 cm i zbrojenie. W połowie grubości podkładu powinna być umieszczona – oparta na listwach lub podkładkach dystansowych – stalowa siatka o oczkach 10 × 10 lub 15 × 15 cm, z prętów o średnicy 3-4 mm. Jednak najczęściej wykonywane są wylewki betonowe z zaprawy cementowej gdzie dodaje się środek uplastyczniający oraz włókna polipropylenowe, które pełnią rolę zbrojenia rozproszonego. Ograniczają one pękanie wylewek od skurczu zaprawy. Zwiększają też ich wytrzymałość, wodoszczelność i trwałość oraz poprawiają odporność wylewek na ścieranie. włókien polipropylenowych.

PIELĘGNACJA

Wylewki betonowe wymagają po ułożeniu pielęgnacji, czyli ochrony przed zbyt szybką utratą wilgoci. W grę wchodzi skrapianie wodą - zraszanie , przykrycie folią lub stosowanie preparatów regulujących wysychanie. Zależnie od rodzaju podkładów (normalnie czy szybko wiążący, szybko wysychający), wymagany czas pielęgnacji wynosi 3-7 dni. . Zaniedbanie zabiegów pielęgnacyjnych może skutkować większym skurczem, który powoduje spękania i podnoszenie się naroży podkładów, oraz znacznie zmniejsza wytrzymałość wylewki .Na jakość wykonanej podłogi mają wpływ czynniki, które mogą powodować nierównomierne jej wysychanie. Jednym z nich jest nadmierne nasłonecznienie, wpadające np. przez duże drzwi tarasowe . Warstwa jastrych w takim miejscu na pewno popęka . Podobny negatywny wpływ będzie miał przeciąg - na betonie także powstaną rysy.

WYGRZEWANIE

Uruchomienie ogrzewania podłogowego oraz wygrzewanie podkładu powinno nastąpić nie wcześniej niż po 28 dniach od ułożenia podkładu. Wygrzewanie należy przeprowadzać stopniowo. Co dzień temperatura powinna być podnoszona o kilka stopni, żeby po tygodniu osiągnąć temperaturę docelową i utrzymywać ją przez kolejny tydzień. Potem stopniowo codziennie trzeba zmniejszać temperaturę w instalacji.

POWRÓT