Porady

DOCIEPLENIA

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO OCIEPLANIA DOMU?

Odpowiednie przygotowanie przed ociepleniem naszego domu jest koniecznie, aby termoizolacja budynku została prawidłowo wykonana. Warto wówczas pamiętać o odpowiednim przygotowaniu:

  • usunięcie elementów utrudniających ocieplenie: ważne jest ocieplenie ścian od samej góry do samego dołu. Dlatego należy zadbać aby usunąć wszystko co może być utrudnieniem, np. parapety, rury spustowe czy podsufitkę,
  • ocenienie stanu ścian zewnętrznych: tynk powinien być odpowiednio mocno przytwierdzony do podłoża. Ściany nie powinny być też za bardzo odchylone od pionu,
  • sprawdzenie stanu stolarki okiennej: nawet gdy dom już zostanie ocieplony, nieszczelne okna nadal będą powodowały utratę energii. Może się również zdarzyć, że po dociepleniu budynku, gdy będziemy chcieli wymienić okna, dojdzie do uszkodzenia elewacji. Dlatego należy dokładnie sprawdzić ich stan.

STYROPIAN

Od tego, jaki styropian wybierzemy na elewację będzie zależeć izolacyjność cieplna budynku, a to najważniejszy parametr charakteryzujący budynek.

Producenci styropianu oferują specjalistyczne wyroby do konkretnych zastosowań. W tym przypadku styropian przeznaczony na elewację najczęściej opisywany jest jako "fasada".

Styropian różni się gęstością , współczynnikiem przenikalności ,sposobem wykończenia krawędzi bocznych, kolorem: styropian biały lub szary (grafitowy). Najpopularniejszy jest styropian biały, choć coraz większą popularność zdobywa też styropian szary (grafitowy). Ma to swoje uzasadnienie, bowiem kolor styropianu ma też związek z jego najważniejszym parametrem, a mianowicie λ, czyli współczynnikiem przewodzenia ciepła. Zresztą jest to również najważniejszy parametr dla wszystkich materiałów termoizolacyjnych. Szary styropian jest materiałem termoizolacyjnym o lepszych właściwościach termoizolacyjnych. To szczególnie ekonomiczna termoizolacja, dzięki której można skutecznie obniżyć koszty ogrzewania ale jest też droższy i wymaga zastosowania droższych klejów.

LAMBDA

Im niższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła, tym lepiej. Na etykiecie wyrobu należy szukać informacji o tzw. lambdzie deklarowanej (λD). Inne stosowane na opakowaniach określenia λ mają zazwyczaj charakter marketingowy i mogą wprowadzać w błąd co do rzeczywistych właściwości styropianu.

Wartości λ dla dostępnych na rynku rodzajów styropianu zawierają się w przedziale od 0,045 do 0,030 W/(mK). Biorąc pod uwagę wymogi w zakresie energooszczędności budynków, zaleca się, aby do ocieplania ścian zewnętrznych stosować styropian z lambdą nie wyższą niż 0,040 W/(mK). Taka wartość zapewnia optymalny stosunek izolacyjności produktu do jego grubości. Poza tym większość producentów ma już w ofercie styropian o lambdzie zdecydowanie niższej (nawet do 0,031 W/(mK)).

"Nie jest to oczywiście regułą, ale zazwyczaj głównym kryterium, którym kierujemy się przy wyborze styropianu jest cena 1 m3 styropianu.

Powinniśmy natomiast przede wszystkim zwrócić uwagę na parametry styropianu z perspektywy całej inwestycji. Wiedza tylko na temat wymaganej grubości ocieplenia nie wystarczy, ponieważ płyty styropianowe o różnej lambdzie i tej samej grubości, to zupełnie inne wartości izolacyjności termicznej.

SYSTEM

Realizując ocieplenie ścian w systemie należy pamiętać, że poszczególne elementy tego systemu (zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego, materiał termoizolacyjny, łączniki mechaniczne, zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej, siatka zbrojąca, środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną, zaprawa lub masa tynkarska, farba elewacyjna wraz z podkładem) powinny pochodzić od jednego producenta, który w swoich zaleceniach, ale przede wszystkim w dokumentach odniesienia wyraźnie wskazuje , jaki rodzaj styropianu (określony co do właściwości) jest rekomendowany do tego, aby być głównym elementem konkretnego systemu ociepleń.

GRUBOŚĆ STYROPIANU

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla styropianu na elewację trzeba rozpatrywać w zestawieniu z grubością płyty, której maksymalna grubość wynosi 30 cm. Ta zależność to opór cieplny R warstwy termoizolacji w układzie przegrody. Grubszy styropian może tylko pozornie ocieplać efektywniej. Dla przykładu, styropian grubości 15 cm z lambdą 0,042 W/(mK), będzie gorszym izolatorem niż styropian grubości 12 cm z lambdą na poziomie 0,031 W/(mK).

Rosnące wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków nowych - spełnienie wymagań obowiązujących warunków technicznych według których ściany zewnętrzne muszą mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,23 W/(m²K), a od 2021 nie większy niż 0,20 W/(m²K).

POWRÓT