"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili..."

Porady

SUCHA ZABUDOWA

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

  • Płyty gipsowo-kartonowe przycina się nożem do płyt g-k. Pierwszym krokiem jest nacięcie kartonu wzdłuż wyznaczonej linii z jednej strony płyty, po czym ostrożnie przełamuje się jej gipsowy rdzeń, obraca płytę i przecina karton z drugiej strony. Gdy podczas cięcia pojawią się ostre krawędzie należy je sfazować nożem do 2/3 jej grubości,
  • płyty gipsowo-kartonowe należy zawsze mocować z przesunięciem spoin, które nie mogą się krzyżować. Poziome styki płyt powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, pionowe – o ok. 60 cm.
  • podczas przykręcania płyt należy uważać, aby łepek wkrętu nie wystawał poza lico płyty i nie spowodował przerwania pokrywającej jej warstwy kartonu,
  • aby płyty mogły się prawidłowo odkształcać, podczas montażu należy pozostawić 10-milimetrową szczelinę między dolną krawędzią płyty a stropem, oraz 5-milimetrową, między górną krawędzią płyty, a sufitem.
POWRÓT